Waarom ga ik naar de spelotheek?

Ik kies uit veel speelgoed naar het belang, de noden en de interesses van mijn kind of vriend, collega, familielid,...

De spelotheek is voor iedereen!!

Ik vind er speelgoed voor kinderen die het moeilijk hebben en ook spelmateriaal voor volwassenen. Het spelmateriaal helpt mij om mijn vaardigheden te verbeteren.

Er zijn altijd mensen aanwezig die mij helpen om het juiste speelgoed uit te kiezen. Ik krijg ook de kans om nieuwe mensen te leren kennen!

Heb je thuis weinig plaats om speelgoed op te bergen, dan kan je in de spelotheek spelen.

Speelgoed kopen hoeft niet meer, want speelgoed lenen in de spelotheek is goedkoper!

Door speelgoed uit te lenen draag je ook een stukje bij voor het milieu.

Waarom? Omdat er dan minder energie nodig is om speelgoed te maken.