De Speelvogel is toegankelijk voor iedereen tussen 0 en 99 jaar. We mikken op een grote diversiteit en hebben specifieke aandacht voor personen met een beperking, personen in kansarmoede en ouderen met dementie.

Organisaties, thuisbegeleidingsdiensten, scholen of voorzieningen uit Groot Kortrijk mogen spellen ontlenen of op bezoek komen, elke donderdagnamiddag op afspraak.