Vzw De Speelvogel werd in 1981 opgericht en maakte sinds 1986 gebruik van de faciliteiten van de Kortrijkse hoofdbibliotheek. De steun brak geleidelijk aan af: bij de vernieuwingsplannen van de hoofdbibliotheek werd er geen ruimte voorzien voor de spelotheek. Ook de opgebouwde vrijwilligerswerking moest eraan geloven. Ook voor hen werd de toekomst van de spelotheek zo goed als onbestaand. Op de lijst van het Vlaams Overleg Spelotheken (VOS) werd De Speelvogel zelfs geschrapt.

Vzw De Stroom en vzw Groep Ubuntu wilden deze schat van ontelbare waarde niet verloren laten gaan!

In mei 2013 gingen onderhandelingen van start om De Speelvogel een nieuwe thuis aan te bieden in de lokalen van vzw De Stroom. De ‘nieuwe’ Speelvogel opende zijn deuren op 30 november 2013!

Met de steun van Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen kan de nieuwe spelotheek zijn plannen verder uitbouwen.

Intussen is De Speelvogel terug lid op de lijst VOS, is de vrijwilligerswerking heropgestart en nog elke dag aan het groeien, begint de uitleen terug te bloeien en wordt ontmoeting en amusement in de spelotheek ook op de kaart gezet!