Spelotheek De Speelvogel is opgestart eind 2013. Dankzij de medewerking van een sterke poule vrijwilligers, stagiairs en maatwerkers – gecoacht door de spelotheekmedewerkers Lien Taillieu en Chiron Pottié – groeit de spelotheek elke dag. We streven ernaar om mensen uit kansengroepen en personen met een beperking zo veel mogelijk te betrekken bij de uitbating.

In achterban kan de spelotheek rekenen op een sterke ondersteuning van zijn Raad van Bestuur met voorzitster Fabienne Denys. De dagelijkse werking wordt gestuurd vanuit de spelotheekwerkgroep.